Pesanan Dari Al-Quran #51 – Islam, Identiti dan Perkauman (24 June 2022)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 24 Jun 2022, di sini. “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sesuatu puak (dari kaum lelaki) mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, (kerana) harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka dan janganlah pula sesuatu puak dari kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain, (kerana) harus puak yang dicemuhkan […]

Pesanan Dari Al-Quran #50 – Agar Dijauhkan Dari Sifat Mengagungkan Diri Sendiri (10 Jun 2022)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 10 Jun 2022, di sini. “Sesungguhnya kau (Muhammad) hanyalah satu dari kalangan para mursalin (utusan Allah).” (Yasin: 3) Pelajaran Ayat ini memberitahu Nabi Muhammad s.a.w bahawa beliau adalah satu mata rantai dari rantaian para anbiya’ yang telah diutus sebelumnya sepanjang sejarah. Terdapat banyat ayat-ayat yang mempunyai maksud yang sama dalam Al-Quran (Al-Baqarah: […]

Pesanan Dari Al-Quran #49 – Memahami Al-Quran Sebagai Kitab Hikmah (27 Mei 2022)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 27 Mei 2022, di sini. “Ini ialah ayat-ayat Kitab (Al-Quran) yang mengandungi hikmah dan kebenaran yang tetap kukuh.” (Luqman: 2) Pelajaran Allah taala mensifatkan Al-Quran sebagai kitab yang penuh hikmah – ilmu dan kebijaksanaan untuk dijadikan panduan dan huraian bagi urusan serta masalah kehidupan. Hakikat ini mengajar Muslim untuk membaca Al-Quran dengan […]

Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Memahami Al-Quran Sebagai Kitab Al-Hikmah (25 Mei 2022)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini. Nota dan slaid kuliah juga diperolehi dari pautan di atas.

Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Kesolehan Muslim Bukan Hanya Pada Kerohaniannya Sahaja (18 Mei 2022)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini. Nota dan slaid kuliah juga diperolehi dari pautan di atas.

Pesanan Dari Al-Quran #48 – Kesolehan Muslim Bukan Hanya Pada Kerohaniannya Sahaja (13 Mei 2022)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 13 Mei 2022, di sini. “Dan demi sesungguhnya, Kami telah memberikan kepada [Nabi] Daud limpah kurnia dari Kami (sambil Kami berfirman): Hai gunung-ganang, ulang-ulangilah mengucap tasbih bersama-sama dengannya dan wahai burung-burung (bertasbihlah bersama-sama dengannya)! Dan juga telah melembutkan besi baginya;: (Saba’: 10) “(Serta Kami wahyukan kepadanya): Buatlah baju-baju besi yang luas labuh […]

Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Sikap Positif Al-Quran Terhadap Wanita (11 Mei 2022)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini. Nota dan slaid kuliah juga diperolehi dari pautan di atas.

Pesanan Dari Al-Quran #47 – Sikap Positif Al-Quran Terhadap Wanita (29 April 2022)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 29 April 2022, di sini. “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku [Shu`aib] ambillah ia [Musa] sebagai orang yang bekerja (dengan kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Al-Qasas: 26) “Maka dia (Maryam yang dinazarkan oleh […]

Pesanan Dari Al-Quran #46 – Hargai Jasa dan Budi Seseorang Walaupun Dia Seorang Yang Jahat (15 April 2022)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 15 April 2022, di sini. “Firaun menjawab: Bukankah kami telah memeliharamu [Musa] dalam kalangan kami semasa engkau kanak-kanak yang baru lahir, serta engkau telah tinggal dalam kalangan kami beberapa tahun dari umurmu?” (Al-Shu`ara’: 18) “Dan (bukankah) engkau telah melakukan satu perbuatan (jenayah) yang telah engkau lakukan dan (dengan itu) engkau dari orang-orang […]

Pesanan Dari Al-Quran #45 – Su’ Al-Khatimah (Mati Yang Buruk) Tidak Mesti Menimpa Penentang Kebenaran Yang Tegar (1 April 2022)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 1 April 2022, di sini. “Dan bukan sedikit (penduduk) negeri-negeri yang lebih kuat dari (penduduk) negerimu (wahai Muhammad) yang telah memaksamu keluar (berhijrah) Kami binasakan mereka, maka tiadalah sesiapa pun yang dapat membela mereka.” (Muhammad: 13) Pelajaran Ayat ini merujuk kepada golongan Musyrik Mekah yang menolak dan menentang kebenaran yang dibawa oleh […]