Petunjuk 33 – Menguji Pendakwah

Allah taala berfirman yang bermaksud   “Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata “Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan satu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barangsiapa tidak meminumnya, kecuali menceduk kecuali menceduk seceduk tangan, maka ia adalah pengikutku.”Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka […]

Petunjuk 32 – Dakwah Ialah Mewujudkan Keseimbangan Sosial

Allah taala berfirman yang bermaksud   “Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim sahaja di antara kamu. Dan ketahuilah bahawa Allah amat keras siksaanNya.” (Al-Anfaal : 25)   “Dan Allah sekali-sekali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka, sedang mereka […]

Petunjuk 31 – Sumber-Sumber Kekuatan Dakwah I

Allah taala berfirman yang bermaksud   “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah […]

Petunjuk 30 – Mencari Pujian Dalam Dakwah

Allah taala berfirman yang bermaksud   “Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahawa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, janganlah kamu menyangka bahawa mereka terlepas dari siksa dan bagi mereka siksa yang pedih.” (Ali Imran : 188)   Petunjuk-petunjuk   1. Walau pun […]

Petunjuk 29 – Dasar Memilih Antara Dua Mudharat

Allah taala berfirman yang bermaksud   “Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya menaiki perahu lalu dia (Khidr) melobanginya. Musa berkata ‘Mengapa kamu melobangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya’. Sesungguhnya kamu telah buat sesuatu kesalahan yang besar’.” (Al-Kahfi : 71)   “Adapun kapal itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut dan aku […]

Petunjuk 27 – Mengambil Berat Dan Pengasih Adalah Sifat Utama Pendakwah

    Allah taala berfirman yang bermaksud “Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselataman) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling (dari keimanan) maka katakanlah ‘Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadaNya aku bertawakkal dan dia […]

Petunjuk 26 – Kecelaan Bagi Mereka Yang Mencari Alasan Dari Berdakwah

Allah taala berfirman yang bermaksud   “Orang-orang yang beriman kepada Allah taala dan hari kemudian, tidak akan meminta izin kepadamu untuk (tidak ikut) berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah taala dan hari kemudian dan hati […]

Petunjuk 25 – Dakwah Memerlukan Pelbagai Pemain Peranan

Allah taala berfirman yang bermaksud   “Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang beriman itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga diri.” (At-Taubah : 122) […]

Petunjuk 24 – Memberi Ganjaran Dalam Dakwah

Allah taala berfirman yang bermaksud   “(Mereka mengerjakan yang demikian itu) Supaya Allah memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah kurniaNya dengan mereka. Dan Allah memberi rezki kepada sesiapa yang dikehendakiNya tanpa batas.” (An-Nur : 38)   “Dan orang-orang beriman dan beramal soleh, […]

Petunjuk 23 – Apabila Dikurniakan Kemenangan

Allah taala berfirman yang bermaksud   “Apabila telah datang bantuan Allah dan kemenangan. Dan kau melihat manusia masuk ke agama Allah secara beramai-ramai. Maka Bertasbihlah dengan memuji Tuhan kamu dan pohonlah keampunan (beristighfar). Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat.” (An-Nasr : 1 -4)   Petunjuk-petunjuk   1. Kemenangan dan kejayaan dalam usaha dakwah, apa pun projeknya, […]