Asas Bagi Fiqh Minoriti Muslim : Kajian Kes Awal Mengenai Muslim Yang Berhijrah Ke Habsyah Semasa Zaman Rasulullah s.a.w

Sila klik dilampiran.

Nota: Artikel ini ditulis pada tahun 2003. Semenjak itu, sudah ada pelbagai inisiatif untuk membangun fiqh yang sesuai dengan keadaan masyarakat Islam Singapura.