Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Larangan Mengumpat (31 Mei 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Pesanan Dari Al-Quran #74 – Panduan Tentang Menerima dan Menyebarkan Berita dan Maklumat (2 Jun 2023)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 2 Jun 2023, di sini. “Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan.” (Al-Hujurat: 6) Pelajaran 1.  […]

Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Jauhi Bersangka-sangka Yang Dilarang (24 Mei 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Pesanan Dari Al-Quran #73 – Adab Berbicara – Hendaklah Bersuara Rendah (19 Mei 2023)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 19 Mei 2023, di sini. “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengangkat suara kamu melebihi suara Nabi dan janganlah kamu menyaringkan suara (dengan lantang) semasa bercakap dengannya sebagaimana setengah kamu menyaringkan suaranya semasa bercakap dengan setengahnya yang lain. (Larangan yang demikian) supaya amal-amal kamu tidak hapus pahalanya, sedang kamu tidak menyedarinya.” (Al-Hujurat: […]

Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Panduan Tentang Menerima dan Menyebarkan Maklumat (17 Mei 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Adab Berbicara – Hendaklah Bersuara Rendah (10 Mei 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Pesanan Dari Al-Quran #72 – Satu Ayat Al-Quran Bagi Menjadi Muslim Yang Baik (5 Mei 2023)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 5 Mei 2023, di sini. “Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari Akhirat dan segala malaikat dan segala Kitab dan sekalian Nabi dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang dia menyayanginya, kepada kaum kerabat dan anak-anak yatim […]

Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Satu Ayat Al-Quran Bagi Menjadi Muslim Yang Baik (3 Mei 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Pesanan Dari Al-Quran #71 – Anjuran Melihat Sesuatu Perkara Dengan Pendekatan Membeza-bezakan (Differentiated Approach) (21 April 2023)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 21 April 2023, di sini. “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’ (suci/haid)….” (Al-Baqarah: 228) “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya, tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang iddah yang kamu boleh hitungkan masanya. Oleh itu, berilah […]

Pesanan Dari Al-Quran #70 – Al-Quran Memberi Nilai Kepada Pengetahuan Yang Terperinci (7 April 2023)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 7 April 2023, di sini. “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan segala sesuatu.” (Al-Taghabun: 11) “Dan pada sisi Allah jualah anak kunci perbendaharaan segala yang ghaib, tiada sesiapa yang mengetahuinya melainkan Dialah sahaja dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut dan tidak gugur sehelai daun pun melainkan Dia mengetahuinya, […]