Pesanan Dari Al-Quran #92 – Pelajaran Tentang Persiapan Diri dan Sasaran Dakwah (16 Februari 2024)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 16 Februari 2024, di sini. “Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (Nuh). (Ingatlah) ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang sejahtera. (Ingatlah) ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya: Apakah yang kamu sembah itu?” (Al-Saffat: 83-5) “Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu […]

Pesanan Dari Al-Quran #91 – Allah Suka Sifat Rahmat Yang Inklusif (2 Februari 2024)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 2 Februari 2024, di sini. “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.” (Al-Fatihah: 1) “Katakanlah (wahai Muhammad): Serulah nama “Allah” atau nama “Al-Rahman”, yang mana sahaja kamu serukan (dari kedua-dua nama itu adalah baik belaka); kerana Allah mempunyai banyak nama-nama yang baik serta mulia dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa […]

Odio / Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Anjuran Berminda Inkuisitif (31 Januari 2024)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Odio / Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Erti Beristighfar (24 Januari 2024)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Pesanan Dari Al-Quran #90 – Mencegah Kemungkaran Tidak Mesti Bersifat Personal (19 Januari 2024)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 19 Januari 2024, di sini. “Sesungguhnya Firaun telah berlaku zalim di bumi (Mesir) dengan melampaui batas, serta dia menjadikan penduduknya berpuak-puak. Dia menindas sepuak di antaranya dengan membunuh anak-anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya adalah dia dari golongan yang membuat kerosakan.” (Al-Qasas: 4) “Dan Firaun pula berkata: Wahai […]

Odio / Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Berwaspada Akan Sifat Subjektif Akal Manusia (17 Januari 2024)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Odio / Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Contoh Pemimpin Yang Bertanggungjawab (10 Januari 2024)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Pesanan Dari Al-Quran #89 – Imej Positif Dalam Berdakwah (5 Januari 2024)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 5 Januari 2024, di sini. “Diturunkan Kitab ini (Al-Qur’an) dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Yang Mengampuni dosa dan Menerima taubat lagi keras hukumanNya; Yang mempunyai kurnia. Tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Hanya kepada-Nya lah kembali (semua makhluk).” (Ghafir: 2-3) Pelajaran

Odio / Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Pelajaran Tentang Persiapan Diri dan Sasaran Dakwah (3 Januari 2024)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Pesanan Dari Al-Quran #88 – Berhukum Dengan Sunnah Nabi s.a.w Dalam Konteks Hari Ini (22 Disember 2023)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 22 Disember 2023, di sini. “Maka demi Tuhanmu (wahai Muhammad)! Mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka, kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya.” (Al-Nisa’: 65) […]