Artikel – Hujah ilmiyah bahawa Al-Quran adalah wahyu Tuhan yang terpelihara

Artikel ini dinukil dari buku buku, Tafsir `Ilmi Ayat-ayat Kauniyat MABIMS: Tumbuh-tumbuhan (terbitan MABIMS, 2023). Ia mengemukakan beberapa kajian ilmiyah yang membuktikan bahawa Al-Quran adalah wahyu Tuhan, bukan karangan manusia dan keasliannya terpelihara. Klik di sini untuk membaca artikel dalam format pdf dan klik di sini untuk muat turun buku secara percuma.

Artikel – Perkataan Melayu Dalam Al-Quran: Analisa Tentang Pandangan Unik Pak Hamka

Artikel ini dinukil dari buku buku, Tafsir `Ilmi Ayat-ayat Kauniyat MABIMS: Tumbuh-tumbuhan (terbitan MABIMS, 2023). Ia membicarakan tentang perspektif unik Pak Hamka mengenai perkataan “Kafur” dalam surah Al-Insan, ayat 5 yang mana beliau berpendapat berasal dari perkataan Melayu, “kapor barus”. Klik di sini untuk membaca artikel dalam format pdf dan klik di sini untuk muat turun buku secara percuma.

Artikel – Pandangan Islam Tentang Diet Tumbuhan dan Vegetarianisme / Veganisme

Artikel ini dinukil dari buku buku, Tafsir `Ilmi Ayat-ayat Kauniyat MABIMS: Tumbuh-tumbuhan (terbitan MABIMS, 2023). Ia membicarakan tentang perspektif Al-Quran terhadap diet berteraskan tumbuhan dan isu vegetarianisme/veganisme kerana keterkaitan dengannya dan kerana ia merupakan isu-isu kontemporari yang sebahagian masyarakat memerlukan panduan agama tentangnya. Klik di sini untuk membaca artikel dalam format pdf dan klik di […]

Artikel Panjang – Pendekatan Wasatiyyah Dalam Memahami Absolutisme Dalam Beragama

Artikel ini dibentangkan sebagai ucap utama di Muktamar Ulama III 2021 anjuran Pergas dan diterbitkan dalam buku Muktamar Ulama 2021 Conference Proceedings. Buku ini boleh dibeli di Pergas. Untuk membeli, hubungi Pergas di sini. Artikel ini memberi penjelasan tentang pendekatan Wasatiyah untuk memahami absolutisme dalam beragama. Kefahaman yang jelas tentang kebenaran mutlak (absolutism) dan kebenaran […]

Artikel Panjang – Pemikiran Pendidikan Islam Di Singapura Menurut Muhammad Haniff Hassan

Abstrak

Sebagai penduduk minoritas, masyarakat Melayu Islam di Singapura perlu menonjolkan ciri-ciri progresif dan punya wawasan model masyarakat yang mewujudkan pemikiran Islam berciri khas ke Singapuraan. Hal ini dibutuhkan agar masyarakat mengerti hakikat kontekstual (al-waqi‟íyah) namun tidak keluar dari kerangka umum ajaran Islam. Selain itu, masyarakat tersebut harus memegang prinsip kesederhanaan (al-wasathiyah) dalam pengamalan yang selaras dengan ciri penting kestabilan masyarakat rantau Melayu Nusantara. Dalam hal ini muncul beberapa ulama di Singapura yang berusaha mewujudkan hal tersebut. Dari deretan nama-nama tersebut, Muhammad Haniff Hassan merupakan seorang tokoh ilmuwan di Singapura yang mampu berkiprah dalam bidang dakwah dan pendidikan. Tokoh ini merupakan seorang cendekiawan yang telah banyak menuangkan pemikirannya melalui penulisan artikel maupun ceramah dalam berbagai forum. Topik pembahasannya meliputi masalah politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan lainnya.

Artikel Panjang – Kontekstualisasi Islam Di Singapura: Tinjauan Awal Terhadap Dalil-dalil Syarak, Sejarah dan Aplikasi Masa Kini

Klik di sini bagi membaca atau muat turun artikel. Artikel ini ditulis sebagai pendahuluan bagi buku di imej. Naskhah penuh buku yang mengandungi terjemahan bagi karya Sheikh Yusuf Al-Qaradawi berkaitan topik pada tajuk buku hanya boleh didapati melalui Masjid Hasanah bagi mengumpul dana peningkatan semula masjid. Maklumat lanjut boleh lihat poster di bawah. Untuk tujuan […]

Senarai bibliografi (artikel, jurnal dan buku), oleh Muhammad Haniff Hassan, dalam buku Bibliografi Penulisan Asatizah Singapura: Warisan Karya Sepanjang 100 Tahun (1906-2018), terbitan Pergas

Klik di sini untuk membaca bibliografi penuh.

Artikel Panjang – Pemikiran Wasatiy Almarhum Ustaz Ahmad Sonhadji Dalam Membentuk Identiti Masyarakat Islam Singapura

Kertas kerja tulisan bersama Mustazah Bahari dibentangkan di Persidangan Antarabangsa Tokoh Ulama Nusantara Ke 3, pada 22 Oktober 2019, di Hotel Grand Blue Wave, Shah Alam, Selangor, anjuran Koleh Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Untuk membaca, klik di sini. Abstrak Sejak beberapa dekad yang lalu terdapat usaha yang aktif untuk mengkontekstualisasikan fahaman dan amalan agama dengan […]

Artikel – Pemikiran Asas Berkaitan Islam dan Penuaan

Klik di sini untuk membaca dan muat turun artikel. —————————————————— Ringkasan Eksekutif Islam memberi perhatian dan mengambil berat tentang isu penuaan dengan menyebutnya di dalam beberapa ayat Al-Quran untuk menarik perhatian Muslim, menjaga kebajikan warga tua dengan memberi hak yang wajib ditunaikan oleh orang lain kepada mereka dan mengingatkan Muslim akan perkara-perkara penting yang wajib […]

Islam dan Penuaan (Bahagian 2): Perancangan dan Pengurusan

  Artikel ini diterbitkan di Wasat, edisi no. 26/April 2019, di sini. Islam dan Penuaan (Bahagian 2): Perancangan dan Pengurusan[1]    …bersambung dari Islam dan Penuaan (Bahagian 1): Pemikiran Asas, di sini. Walau pun penuaan adalah sesuatu yang tabi’ii dan tidak terelak bagi kehidupan manusia, Islam tidak menganjurkan sifat pasif dan berserah pada keadaan sahaja. Terdapat […]