Membaiki individu bukan hanya dengan teguran

“Telah disampaikan kepada Rasulullah s.a.w, “Sesungguhnya si Fulan melakukan solat sepanjang malam, tetapi apabila di waktu siang, dia mencuri. Rasulullah s.a.w pun berkata, “Bacaannya (dalam solat) akan menghentikannya.” Dalam riwayat lain, “Solatnya akan mencegah (maksiat) dia.” (Riwayat Ibn Hibban dan Ahmad) Dalam sebuah hadis yang hampir sama maknanya, Anas meriwayatkan bahawa terdapat seorang pemuda Ansar […]

Pelajaran 100 – Kebaikan Bukan Datang Dari Umat Islam Sahaja

Ibn Abbas r.a berkata “Rasulullah s.a.w telah sampai ke Madinah. Lalu beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa hari Asyura. Beliau lalu bertanya “Apakah ini?”. Mereka berkata “Ini adalah hari yang baik, hari yang mana Allah telah menyelamatkan Bani Israil dari musuh mereka. Lalu Musa berpuasa (pada hari berkenaan).” Rasulullah s.a.w bersabda “Aku lebih utama terhadap (untuk […]

Pelajaran 99 – Bekalan Rohani Pendakwah

Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud “Hendaklah kamu melaksanakan qiyamullail. Sesungguhnya ia adalah amalan para salihin sebelum kamu, alat mendekatkan diri kepada Tuhan kamu, penghapus bagi kejahatan, pencegah dari dosa dan penolak dari penyakit hasad.” (Riwayat At-Turmuzi) Nabi s.a.w bersabda kepada Abu Hurairah “Adakkah kamu ditimpa sakit perut?” Abu Hurairah berkata “Ya! Wahai Rasulullah.” Dia lalu […]

Pelajaran 98 – Setiap Amalan Yang Baik Ada Kesan Positif

Abu Hurairah r.a berkata bahawa Rasulullah s.a.w bersabda “Seorang berkata ‘Aku akan bersedekah. Lalu dia keluar membawa barang yang hendak disedekahkan. Namun barang itu kemudiannya diberikan kepada pencuri. Sehingga pada pagi hari orang ramai berbicara mengenainya ‘Sedekah itu diberi kepada pencuri’. Maka orang itu berkata ‘Ya Allah segala puji untukMu.’ Kemudian dia berkata ‘Aku akan […]

Pelajaran 97 – Mengandaikan Kemungkinan Di Masa Hadapan

Huzaifah b. Al-Yaman berkata bahawa dahulu orang ramai sering bertanya Rasulullah s.a.w mengenai kebaikan sedangkan aku bertanya mengenai kejahatan kerana takut ia akan mengenaiku. Aku lalu bertanya “Wahai Rasulullah! Kami dahulu berada dalam keadaan jahiliyah dan kejahatan, lalu Allah datangkan kebaikan (Islam) ini. Adakah setelah kebaikan ini akan ada pula kejahatan. Rasulullah s.a.w berkata “Ya.” […]

Pelajaran 96 – Jangan Bersikap Eksklusif

Usamah b. Zaid r.a berkata “Satu ketika Nabi s.a.w menaiki seekor keldai yang berpelana permaidani dari Fadak dan memboncengkan Usamah di belakangnya. Tujuannya ialah untuk menziarahi Sa`ad b. Ubadah di Bani Al-Harits bin Al-Khazraj, sebelum berlaku perang Badr. Di tengah jalan, Nabi bertemu dengan majlis orang-orang Yahudi dan di antara mereka Abdullah b. Ubay bin […]

Pelajaran 95 – Jangan Menumpah Darah Mukmin Semata-Mata Kerana Dakwah

Al-Miqdad bin Al-Aswad r.a bertanya kepada Rasulullah s.a.w “Apakah pendapatmu jika aku berhadapan dengan seorang lelaki kafir yang berperang. Dia menetak salah satu dari tanganku dengan pedangnya sehingga ia terpotong. Dia kemudian berlindung di belakang pokok dan berkata “Aku memeluk Islam kerana Allah.” Apakah boleh aku bunuh dia, wahai Rasulullah?” Jawab Rasulullah s.a.w “Jangan kau […]

Pelajaran 94 – Bercampur Manusia Lebih Utama Dari Menyendiri

Ibn Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud “Seorang mukmin yang bercampur dengan manusia dan bersabar atas kejahatan mereka lebih besar ganjaran untuknya dari mereka yang tidak bercampur dengan manusia dan tidak bersabar atas kejahatan mereka.” (Riwayat Ibn Majah) Diriwayatkan bahawa seorang sahabat bernama Abu Nu`aim telah masuk Islam. Apabila dia ingin berhijrah, kaumnya […]

Pelajaran 93 – Hendaklah Berupaya Untuk Hidup Dalam Ketidaksempurnaan

Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud “Wanita itu bagaikan tulang rusuk yang melengkung, jika kau paksa untuk meluruskannya pasti ia akan patah. Jika kau ingin bersuka-suka dengannya, kau harus bersuka-suka dalam keadaan ia tetap melengkung.” (Riwayat Al-Bukhari & Muslim. Tujuk kitab Al-Lu’lu’ Wa Al-Marjan, hadits no. 933) Pelajaran 1. Hadits ini mengajar […]

Pelajaran 92 – Hendaklah Bersikap Optimis, Tidak Menangguh Untuk Melakukan Kebaikan

Anas bin Malik r.a berkata bahawa Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud “Jika hari Kiamat datang dan di tangan seseorang dari kalian terdapat benih kurma, maka jika ia masih sempat menanamnya sebelum Kiamat tiba, tanamlah benih kurma itu.” (Riwayat Al-Bukhari & Ahmad) Pelajaran 1. Hadits ini mengajar kita erti komitmen dan nilai beramal untuk dakwah. 2. […]