Pesanan Dari Al-Quran #96 – Erti Beristighfar (12 April 2024)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 12 April 2024, di sini. “Wahai Tuhan kami! Berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku serta bagi orang-orang yang beriman, pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.” (Ibrahim: 41) “Oleh itu, maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu (wahai Muhammad) bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan mintalah ampun kepadaNya […]

Pesanan Dari Al-Quran #95 – Anjuran Berminda Inkuisitif (1 April 2024)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 29 Mac 2024, di sini. “Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.” (Maryam: 7) “Zakaria berkata: Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal isteriku adalah seorang yang mandul dan aku (sendiri) sesungguhnya […]

Odio / Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Dwi Fungsi Wanita Muslimah (27 Mac 2024)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Odio / Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Kasih dan Rahmat Allah taala Kepada HambaNya Mendahului Kewajipan Mereka KepadaNya (20 Mac 2024)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Pesanan Dari Al-Quran #94 – Waspada Akan Sifat Subjektif Akal Manusia (14 Mac 2024)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 14 Mac 2024, di sini. “Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Al-Baqarah: 216) “Oleh itu bertanyalah kamu kepada […]

Odio / Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Pendekatan Rasional Dalam Mendekati Kemungkaran (13 Mac 2024)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Odio / Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Bagaimana Allah taala Ajak Manusia Beriman Kepada Kebenaran (6 Mac 2024)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Pesanan Dari Al-Quran #93 – Contoh Pemimpin Yang Bertanggungjawab (1 Mac 2024)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 1 Mac 2024, di sini. “(Iaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri […]

Pesanan Dari Al-Quran #92 – Pelajaran Tentang Persiapan Diri dan Sasaran Dakwah (16 Februari 2024)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 16 Februari 2024, di sini. “Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (Nuh). (Ingatlah) ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang sejahtera. (Ingatlah) ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya: Apakah yang kamu sembah itu?” (Al-Saffat: 83-5) “Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu […]

Pesanan Dari Al-Quran #91 – Allah Suka Sifat Rahmat Yang Inklusif (2 Februari 2024)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 2 Februari 2024, di sini. “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.” (Al-Fatihah: 1) “Katakanlah (wahai Muhammad): Serulah nama “Allah” atau nama “Al-Rahman”, yang mana sahaja kamu serukan (dari kedua-dua nama itu adalah baik belaka); kerana Allah mempunyai banyak nama-nama yang baik serta mulia dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa […]