Odio / Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Anjuran Berminda Inkuisitif (31 Januari 2024)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Odio / Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Erti Beristighfar (24 Januari 2024)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Odio / Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Berwaspada Akan Sifat Subjektif Akal Manusia (17 Januari 2024)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Odio / Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Contoh Pemimpin Yang Bertanggungjawab (10 Januari 2024)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Pesanan Dari Al-Quran #89 – Imej Positif Dalam Berdakwah (5 Januari 2024)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 5 Januari 2024, di sini. “Diturunkan Kitab ini (Al-Qur’an) dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Yang Mengampuni dosa dan Menerima taubat lagi keras hukumanNya; Yang mempunyai kurnia. Tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Hanya kepada-Nya lah kembali (semua makhluk).” (Ghafir: 2-3) Pelajaran

Odio / Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Pelajaran Tentang Persiapan Diri dan Sasaran Dakwah (3 Januari 2024)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair –Allah taala Suka Sifat Rahmat Yang Inklusif (29 November 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Mencegah Kemungkaran Tidak Mesti Bersikap Personal (22 November 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Imej Positif Dalam Berdakwah (15 November 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Berhukum Dengan Sunnah Nabi s.a.w Dalam Konteks Hari Ini (8 November 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.