Asatizah : Siapa & Bagaimana

Sila klik di sini.

Nota: Artikel pada asalnya ini ditulis pada tahun 2000. Hari ini kriteria untuk membolehkan seseorang itu digelar ustaz lebih jelas sebagaimana yang terdapat dalam Skim Pentauliahan Asatizah. Untuk maklumata lanjut, sila lawat

http://www.muis.gov.sg/eServices/Asatizah/AsatizahList.aspx

http://www.muis.gov.sg/cms/services/Islamic.aspx?id=506