Kedudukan Zakat Dalam Islam

Sila klik di lampiran.

Nota: Artikel ini ditulis pada tahun 1999. Analisa yang terkandung di dalamnya berdasarkan pada realiti di masa itu.