Menanggapi KBE

Sila klik di lampiran.

Nota: Artikel ini ditulis pada tahun 1999. Pandangan dan analisa yang terkandung di dalamnya adalah berdasarkan realiti pada tahun berkenaan.

Attachment: artikel-kbe-ibe2