Pesanan Buat Para Guru Muslim

Sila klik di lampiran.

Nota: Artikel ini ditulis pada tahun 2000. Kandungan dan analisa di dalamnya adalah berdasarkan tahun berkenaan.

Attachment: artikel-pesan guru