Buku Moderation in Islam in the Context of Singapore Muslim Community

Buku ini pada asalnya adalah kertas kajian bagi Konvensyen Ulama 2003 yang saya tulis bagi pihak Persatuan Ulama dan Guru-guru Agama Singapura (Pergas) yang kemudiannya diterbitkan dalam dua bahasa; Bahasa Inggeris dan Melayu.

Ia boleh didapati di kedai buku Melayu di Singapura atau hubungi Pergas di www.pergas.org.sg