Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Berhati-hati Dengan Dakwaan Atas Nama Tuhan dan Agama (1 Mac 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.