Kemusykilan Agama – Panduan tetapkan kadar keuntungan (Berita Harian [Singapura], 5 Julai 2013)

kemusykilan agama-untung berganda.