Bertugas Di Luar Negara

Start:      Oct 13, ’08
End:      Oct 17, ’08

Saya mungkin tidak dapat menjawab pesanan atau emel sehingga saya kembali.

Mohon maaf.

Salam