Musolla di Singapore Expo

Terletak di hujung Hall 6, tingkat 2. Boleh kelihatan dari car park.

Lihat gambar di bawah.