Odio/Video – Ceramah – Pandangan Islam Terhadap Insan Berkeperluan Istimewa (8 September 2023)

Klik di sini bagi menonton ceramah.