Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair –Allah taala Suka Sifat Rahmat Yang Inklusif (29 November 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.