Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Berkongsi Berita Tentang Nikmat Dari Tuhan (1 September 2021)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Nota dan slaid kuliah juga diperolehi dari pautan di atas.