Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Dilarang Bersikap Kasar Terhadap Peminta Bantuan (15 September 2021)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Nota dan slaid kuliah juga diperolehi dari pautan di atas.