Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Peraturan (Rules of Engagement) Apabila Bertindak Balas Terhadap Kezaliman/Kejahatan (2 November 2022)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Nota dan slaid kuliah juga diperolehi dari pautan di atas.