Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Risiko Salah Faham Jika Tidak Memahami Konteks Ayat-ayat Al-Quran (17 Mac 2021)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Nota dan slaid kuliah juga diperolehi dari pautan di atas.