Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Su’ Al-Khatimah (Mati Yang Buruk) Tidak Mesti Menimpa Penentang Kebenaran Yang Tegar (23 Mac 2022)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Nota dan slaid kuliah juga diperolehi dari pautan di atas.