Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Tawakal dan Usaha (10 Mac 2021)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Nota dan slaid kuliah juga diperolehi dari pautan di atas.