Video – Perbezaan Pendapat Dalam Islam: Satu Pengenalan & Analisa, oleh Muhammad Haniff Hassan

 

khilaf-pergas

 

Untuk membantu kefahaman penyampaian ini, sila rujuk pada nota (slaid) yang boleh dimuat turun di sini.

Sili klik pautan di bawah untuk menonton.

Bahagian 1

Bahagian 2

Bahagian 3