Artikel Panjang – Kontekstualisasi Islam Di Singapura: Tinjauan Awal Terhadap Dalil-dalil Syarak, Sejarah dan Aplikasi Masa Kini

Klik di sini bagi membaca atau muat turun artikel.

Artikel ini ditulis sebagai pendahuluan bagi buku di imej.

Naskhah penuh buku yang mengandungi terjemahan bagi karya Sheikh Yusuf Al-Qaradawi berkaitan topik pada tajuk buku hanya boleh didapati melalui Masjid Hasanah bagi mengumpul dana peningkatan semula masjid. Maklumat lanjut boleh lihat poster di bawah.

Untuk tujuan rujukan sila guna, Muhammad Haniff Hassan (2020), “Kontekstualisasi Islam Di Singapura: Tinjauan Awal Terhadap Dalil-dalil Syarak, Sejarah dan Aplikasi Masa Kini”, Bolehkah Hukum Islam Berubah Mengikut Perubahan Keadaan, Mustazah Bahari dan Muhammad Haniff Hassan (pent.), Singapura: Madani Institute.