Artikel Panjang – Pendekatan Wasatiyyah Dalam Memahami Absolutisme Dalam Beragama

Artikel ini dibentangkan sebagai ucap utama di Muktamar Ulama III 2021 anjuran Pergas dan diterbitkan dalam buku Muktamar Ulama 2021 Conference Proceedings.

Buku ini boleh dibeli di Pergas. Untuk membeli, hubungi Pergas di sini.

Artikel ini memberi penjelasan tentang pendekatan Wasatiyah untuk memahami absolutisme dalam beragama. Kefahaman yang jelas tentang kebenaran mutlak (absolutism) dan kebenaran subjektif menjadi asas yang dapat membezakan antara absolutisme yang betul dengan yang salah. Berdasarkan kefahaman ini, artikel ini merumuskan sembilan panduan bagi Muslim ketika ingin menentukan perkara-perkara agama – sama ada absolutisme diperlukan atau tidak.

Klik di sini untuk membaca artikel. Klik di sini untuk versi bahasa Inggeris.