Odio/Video – Sikap Wasatiyyah Dalam Menangani Isu-isu Semasa (Seminar Tahunan Pelajar IPIP-Pergas, 5 November 2023, 11.00 – 12.30 tengahari)

Klik di sini untuk menonton/mendengar seminar (slaid penyampaian disertakan dalam video).

Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Lain Orang, Lain Bicara (1 November 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Odio/Video – Ceramah – Pendekatan Wasatiyah Dalam Memahami Apa Yang Tetap dan Yang Berubah-ubah Dalam Isu Agama

Klik di sini untuk menonton atau mendengar ceramah.

Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Memudahkan Penganut Agama Lain Beribadah Adalah Ajaran Islam (27 September 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Beridentiti Yang Jelas Dalam Dakwah (13 September 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Odio/Video – Ceramah – Pandangan Islam Terhadap Insan Berkeperluan Istimewa (8 September 2023)

Klik di sini bagi menonton ceramah.

Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Mukjizat Al-Quran: Anggota Tubuh Manusia Berkata-kata Di Akhirat (6 September 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Ketelitian Dalam Mengadili Manusia (26 Julai 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Mengungkit-ungkit Sumbangan Dalam Dakwah (19 Julai 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Muslim Tapi Belum Mukmin Lagi (12 Julai 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.