Odio / Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Pendekatan Rasional Dalam Mendekati Kemungkaran (13 Mac 2024)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.