Ciri-ciri Sederhana Dalam Islam 4 – Aman dan Damai

(Nota: Artikel ini dipetik dari buku Kesederhanaan Dalam Islam Dalam Konteks Masyarakat Islam Singapura, terbitan Pergas, 2004)

 

Islam sentiasa mengutamakan keamanan dan perdamaian dari keganasan.

 

Pendirian Islam terhadap pro-keamanan dan perdamaian dapat dilihat dari perkara-perkara berikut:

 

a.       Islam itu dari segi namanya membawa erti kesejahteraan dan aman. Kekerasan pula tidak sejajar dengan nama tersebut.

 

b.       Rasulullah s.a.w diutus untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.

 

Allah taala berfirman yang bermaksud:

 

“Dan tidak Kami mengutuskan kau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam.” (Al-Anbiya’ : 107)

 

Kekerasan tidak sejajar dengan pengertiaan yang wujud dalam perkataan rahmat.

c.       Allah taala memerintahkan Rasulullah s.a.w untuk mengutamakan perdamaian dalam firmanNya yang bermaksud:

 

“Dan jika mereka cenderung kepada perdamaian, maka cenderunglah kepadanya dan bertawakkal kepada Allah taala.” (Al-Anfaal : 61)

 

d.       Kekerasan tidak sesuai dengan fitrah manusia.

 

Allah taala melarang sifat sedemikian dari Rasulnya s.a.w. dalam firmanNya yang bermaksud:

 

“Jika engkau kasar dan keras hati, nescaya mereka akan lari dari kau, maka maafkanlah mereka dan pohonkan keampunan untuk mereka dan bermesyuaratlah dengan mereka.”

(Ali-Imran: 159).

 

Rasulullah s.a.w juga mengingatkan umatnya dengan peringatan yang sama dalam sabdanya yang bermaksud:

 

“Berikanlah berita gembira dan jangan menjadikan mereka lari, permudahkanlah dan jangan persulitkan.” (Riwayat Muslim)

 

e.       Rasulullah s.a.w sentiasa diajar untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Kekerasan pula berlawanan dengan anjuran ini.

 

Allah taala berfirman yang bermaksud:

 

“Tidak sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah dengan sesuatu yang lebih baik. Sehingga (dia) yang (ada) di antara kamu dan dia, permusuhan (tiba-tiba) menjadi teman yang rapat.” (Fussilat: 34)

 

f.         Kekerasan banyak menimbulkan kesulitan, kepayahan dan hanya akan menyusahkan diri sendiri.

 

Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud:

 

“Sesungguhnya agama ini mudah dan seseorang itu tidak mempersulitkan agama kecuali dia akan dikalahkan olehnya.” (Riwayat Al-Bukhari)

 

g.       Rasulullah s.a.w sendiri menegakkan Madinah melalui proses dakwah yang aman.

h.       Islam akan lebih mudah tersebar dalam suasana yang aman. Ini terbukti apabila jumlah manusia yang masuk Islam setelah Perjanjian Hudaibiyah lebih dari sebelumnya (19 tahun setelah perutusan Rasulullah s.a.w).

 

i.   Sejarah juga membuktikan bahawa Islam tetap berpotensi untuk disebar secara aman     seperti yang berlaku di kepulauan Melayu dan Cina.

 

Oleh itu, selama mana ada jalan dan cara yang aman untuk melakukan dakwah, kita harus mengutamakannya dari apa jua bentuk kekerasan, apatah lagi keganasan.