Risalah Soal Jawab Mengenai Jihad

Risalah ini ditulis oleh saya dan rakan saya Ustaz Mohamed bin Ali. Penerbitannya disokong oleh MUIS dan Perdaus.

Risalah ini juga diterbitkan dalam Bahasa Inggeris. Keseluruhan risalah dalam kedua-dua bahasa ini boleh dimuat turun di sini; Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Trackbacks

  1. […] and Answers on Jihad (booklet), Singapore, 2007. Translated to Malay Soal Jawab Mengenai Jihad (booklet), Singapore, 2007. Co-written with Mohamed bin […]