Iklan Nilai-nilai Kekeluargaan

Video ini memaparkan iklan terkini mengenai nilai-nilai kekeluargaan yang dipaparkan di tv Singapura.

Satu video yang baik yang menyampaikan pesanan yang saya yakini sendiri = kebahagiaan hidup rumahtangga dan berkeluarga terletak pada keupayaan untuk hidup dan menerima ketidaksempurnaan.

Semoga bermanfaat.