Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Gandingan Sifat ‘Rahmah’ dan ‘Rusyd’ Dengan Sifat Berilmu (7 September 2022)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Nota dan slaid kuliah juga diperolehi dari pautan di atas.