Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Mencegah Kemungkaran Tidak Mesti Bersikap Personal (22 November 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.