Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Sikap dan Tindak Balas Terhadap Kezaliman/Kejahatan Orang Lain (28 September 2022)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Nota dan slaid kuliah juga diperolehi dari pautan di atas.