Ajaran Sesat & Penyelewengan Aqidah: Keperluan Kepada Perspektif Yang Luas

Sila klik di lampiran.

Nota: Artikel ini ditulis pada tahun 1994.

Attachment: artikel-sesat