Cadangan Bagi Pembaikan Dan Pembaharuan Program Pemakmuran Masjid

sultan mosque-insideSila klik di sini.

Nota: Artikel ini ditulis pada tahun 1998. Analisa yang terkandung didalamnya adalah berdasarkan realiti yang ada pada masa itu.

Semoga tetap bermanfaat.