Menanggapi Isu Kadar Kelahiran Di Singapura

Sila klik di lampiran.

Nota: Artikel ini ditulis pada tahun 2000. Analisa yang terkandung di dalamnya berdasarkan tahun berkenaan.

Attachment: artikel-kelahiran