Artikel – Masalah Kehidupan Berakhlak Hari ini

Terbitan semula oleh Suara Istiqamah, no. 3, 2021. Klik di sini untuk sumber asal.