Odio / Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Erti Beristighfar (24 Januari 2024)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Pesanan Dari Al-Quran #90 – Mencegah Kemungkaran Tidak Mesti Bersifat Personal (19 Januari 2024)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 19 Januari 2024, di sini. “Sesungguhnya Firaun telah berlaku zalim di bumi (Mesir) dengan melampaui batas, serta dia menjadikan penduduknya berpuak-puak. Dia menindas sepuak di antaranya dengan membunuh anak-anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya adalah dia dari golongan yang membuat kerosakan.” (Al-Qasas: 4) “Dan Firaun pula berkata: Wahai […]

Artikel – Hujah ilmiyah bahawa Al-Quran adalah wahyu Tuhan yang terpelihara

Artikel ini dinukil dari buku buku, Tafsir `Ilmi Ayat-ayat Kauniyat MABIMS: Tumbuh-tumbuhan (terbitan MABIMS, 2023). Ia mengemukakan beberapa kajian ilmiyah yang membuktikan bahawa Al-Quran adalah wahyu Tuhan, bukan karangan manusia dan keasliannya terpelihara. Klik di sini untuk membaca artikel dalam format pdf dan klik di sini untuk muat turun buku secara percuma.

Odio / Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Berwaspada Akan Sifat Subjektif Akal Manusia (17 Januari 2024)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Odio / Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Contoh Pemimpin Yang Bertanggungjawab (10 Januari 2024)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Pesanan Dari Al-Quran #89 – Imej Positif Dalam Berdakwah (5 Januari 2024)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 5 Januari 2024, di sini. “Diturunkan Kitab ini (Al-Qur’an) dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Yang Mengampuni dosa dan Menerima taubat lagi keras hukumanNya; Yang mempunyai kurnia. Tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Hanya kepada-Nya lah kembali (semua makhluk).” (Ghafir: 2-3) Pelajaran

Odio / Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Pelajaran Tentang Persiapan Diri dan Sasaran Dakwah (3 Januari 2024)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Pesanan Dari Al-Quran #88 – Berhukum Dengan Sunnah Nabi s.a.w Dalam Konteks Hari Ini (22 Disember 2023)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 22 Disember 2023, di sini. “Maka demi Tuhanmu (wahai Muhammad)! Mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka, kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya.” (Al-Nisa’: 65) […]

Pesanan Dari Al-Quran #87 – Lain Orang, Lain Bicara (8 Disember 2023)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 8 Disember 2023, di sini. “Di mana jua kamu berada, maut akan mendapatkan kamu (bila sampai ajal), sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang tinggi lagi kukuh dan kalau mereka beroleh kebaikan (kemewahan hidup), mereka berkata: Ini adalah dari sisi Allah dan kalau pula mereka ditimpa bencana, mereka berkata: Ini adalah dari (sesuatu […]

Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair –Allah taala Suka Sifat Rahmat Yang Inklusif (29 November 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.