Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair –Allah taala Suka Sifat Rahmat Yang Inklusif (29 November 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Mencegah Kemungkaran Tidak Mesti Bersikap Personal (22 November 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Imej Positif Dalam Berdakwah (15 November 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Berhukum Dengan Sunnah Nabi s.a.w Dalam Konteks Hari Ini (8 November 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Odio/Video – Sikap Wasatiyyah Dalam Menangani Isu-isu Semasa (Seminar Tahunan Pelajar IPIP-Pergas, 5 November 2023, 11.00 – 12.30 tengahari)

Klik di sini untuk menonton/mendengar seminar (slaid penyampaian disertakan dalam video).

Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Lain Orang, Lain Bicara (1 November 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Odio/Video – Ceramah – Pendekatan Wasatiyah Dalam Memahami Apa Yang Tetap dan Yang Berubah-ubah Dalam Isu Agama

Klik di sini untuk menonton atau mendengar ceramah.

Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Memudahkan Penganut Agama Lain Beribadah Adalah Ajaran Islam (27 September 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Beridentiti Yang Jelas Dalam Dakwah (13 September 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Odio/Video – Ceramah – Pandangan Islam Terhadap Insan Berkeperluan Istimewa (8 September 2023)

Klik di sini bagi menonton ceramah.