Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Galakan Untuk Berkerja Secara Berjemaah/Berorganisasi (25 Januari 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.