Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Alkhair – Ikhlas dan Memberi Ganjaran Bagi Khidmat Agama (27 Januari 2021)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Nota dan slaid kuliah juga diperolehi dari pautan di atas.