Petunjuk 43 – Punca Perpecahan & Asas Kesatuan

Allah taala berfirman yang bermaksud   “Dan mereka (Ahli Kitab) tidak berpecah belah melainkan sesudah datangnya pengetahuan kepada mereka kerana kedengkian antara mereka.” (Asy-Syura : 14)   Petunjuk-petunjuk   1. Ayat ini menceritakan sebab perpecahan yang berlaku di kalangan Ahli Kitab. Oleh itu, ia adalah ayat yang elok untuk dikaji dalam persoalan pembinaan pasukan, organisasi […]

Petunjuk 42 – Menghadapi Kesempitan Dan Kesulitan

Allah taala berfirman yang bermaksud   “Ya’qub berkata ‘Hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu. Maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku). Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku; sesungguhnya Dialah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.   Dan Ya’qub berpaling dari mereka (anak-anaknya) seraya berkata ‘Aduhai duka citaku terhadap Yusuf’ dan kedua matanya […]

Petunjuk 41 – Berhadapan Dengan Pelaku Maksiat

Allah taala berfirman yang bermaksud “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil musuhKu dan musuhmu menjadi teman-teman yang setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita Muhammad) atas alasan rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu kerana kamu beriman kepada Allah, Tuhan kamu. Jika […]

Petunjuk 40 – Menghadapi Larangan Allah Taala Dan Bersama Dengan Kemunkaran

Allah taala berfirman yang bermaksud “Berkata Yusuf ‘Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan’. Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir; (dia berkuasa) pergi menuju ke mana saja dia kehendaki di bumi Mesir itu, Kami melimpahkan rahmat Kami kepada siapa yang Kami kehendaki dan Kami […]

Petunjuk 39 – Menguasai Perasaan & Kepentingan Keyakinan Diri

Allah taala berfirman yang bermaksud   “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu menyeru Musa (dengan firmanNya) ‘Datangilah kaum yang zalim itu’. (Iaitu) kaum Firaun, mengapa mereka tidak bertakwa? Berkata Musa ‘Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakan aku. Dan (kerananya) sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku, maka utuslah (Jibril) kepada Harun. Dan aku berdosa terhadap mereka, […]

Petunjuk 38 – Pro-Aktif Dalam Dakwah

Allah taala berfirman yang bermaksud “Dan tiada (pula dosa) atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi kenderaan, lalu kamu berkata ‘Aku tidak memperoleh kenderaan untuk membawamu’, lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata kerana kesedihan, lantaran mereka tidak mempunyai apa yang dapat mereka nafkahkan. Sesungguhnya jalan (untuk menyalahkah) hanyalah terhadap […]

Petunjuk 37 – Beransur-Ansur Dalam Perubahan Bukan Revolusi Mendadak

Allah taala berfirman yang bermaksud;   “Dan Al-Quran itu telah Kami turunkan dengan beransur-ansur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bahagian demi bahagian.” (Al-Isra’ : 106)   “Berkata orang-orang kafir ‘Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali gus?’ Demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya dan Kami membacakannya secara tartil (teratur dan benar).” […]

Petunjuk 36 – Dakwah Mesti Hidup Dalam Kepelbagaian

Allah taala berfirman yang bermaksud   “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenali. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” […]

Petunjuk 35 – Pendakwah Hendaklah Bermanfaat Bukan Menjadi Beban

Allah taala berfirman yang bermaksud   “Dan Allah (pula) membuat perumpamaan: dua lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu pun dan dia menjadi beban atas penanggungnya, ke mana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan satu kebajikan pun, samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dia berada pula di […]

Petunjuk 34 – Sumber-Sumber Kekuatan Dakwah II

Allah taala berfirman yang bermaksud   “Dan beristiqamahlah sebagaimana engkau (Muhammad) telah diperintahkan dan mereka yang bertaubat bersama kau dan janganlah kamu semua melampau, sesungguhnya Dia terhadap apa yang kamu lakukan maha melihat.” (Hud : 112)   Petunjuk-petunjuk   1. Ayat yang ringkas ini mengandungi beberapa asas kekuatan bagi umat Islam, iaitu:   a. Kekuatan […]