Janji Allah taala itu benar, tapi…….

Allah taala berfirman “Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Qur’an, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah: Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata.” (Al-Qasas, 85) Pelajaran 1. Para ulama meriwayatkan bahawa ayat ini diturunkan ketika nabi s.a.w dalam perjalanan ke Madinah untuk berhijrah. Ia diturunkan bagi menghibur […]

3 Prinsip khidmat pelanggan yang cemerlang dalam Al-Quran

“Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.” (Al-Quran, 23:96) Pengajaran 1. Prinsip pertama ialah apa yang tersurat dalam ayat ini, iaitu membalas sikap buruk pelanggan dengan layanan yang baik. 2. Prinsip kedua ialah apa yang tersirat iaitu memberi layanan yang lebih baik kepada pelanggan yang baik. Logiknya, […]

Petunjuk Dakwah Dari Al-Quran – Pengenalan

Awal abad 21 ini menyaksikan Islam ibarat sedang diadili oleh masyarakat dunia. Walau pun sebelum ini pun Islam sering menerima tohmah dan hukuman, namun selepas peristiwa 911, pencerobohan ke atas Afghanistan dan Iraq, pengeboman di Bali, Riyadh dan Moroko serta penangkapan JI di rantau ini menjadikan ‘perbicaraan’ ke atas Islam semakin gencar.   Walau bagaimana […]

Petunjuk 50 – Apabila Pendakwah Beroleh Kuasa

Allah taala berfirman yang bermaksud   “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata ‘Hai manusia kami telah diberi pengertian tentang ucapan burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar satu kurnia yang nyata’. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari Jin, manusia dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam barisan). Hingga […]

Petunjuk 49 – Prinsip Ganjaran Bagi Petugas Dakwah

Allah taala berfirman yang bermaksud   “Dan bagi setiap seorang darjat-darjat mengikut apa yang mereka usahakan dan Allah pasti akan memberi ganjaran atas amal-amal mereka dan mereka tidak akan dizalimi.” (Al-Ahqaf : 19)   Petunjuk-petunjuk   1. Ayat ini memberi pengajaran berikut;   a. Allah taala pasti akan memberi ganjaran ke atas amal manusia, samada […]

Petunjuk 48 – Besarnya Peranan Wanita Dalam Dakwah

Allah taala berfirman yang bermaksud   “(Berkata burung Hud-hud) Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgahsana yang besar.” (An-Naml : 23)   “Berkata dia (Balqis) ‘Hai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majlis (ku) Mereka […]

Petunjuk 47 – Bermula Dengan Titik Persamaan

Allah taala berfirman yang bermaksud “Katakanlah ‘Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada satu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahawa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebahagian kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah […]

Petunjuk 46 – Apabila Berhadapan Dengan Penguasa

Allah taala berfirman yang bermaksud “Mereka bertanya ‘Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami, hai Ibrahim.’ Ibrahim menjawab ‘Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara.’ Maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka dan lalu berkata ‘Sesunguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganyiaya diri (sendiri).’ […]

Petunjuk 45 – Sifat-Sifat Seorang Pemimpin

Allah taala berfirman yang bermaksud   “Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami.” (As-Sajdah : 24)   Petunjuk-petunjuk   1. Al-Quran adalah kitab petunjuk dalam semua aspek penting kehidupan manusia. Ia bukan hanya kitab peribadatan atau tata susila. Oleh […]

Petunjuk 44 – Bersiap Menghadapi Krisis

Allah taala berfirman yang bermaksud   “(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru) ‘Yusuf hai orang yang amat dipercayai, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh butir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang […]