Pesanan Dari Al-Quran #72 – Satu Ayat Al-Quran Bagi Menjadi Muslim Yang Baik (5 Mei 2023)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 5 Mei 2023, di sini. “Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari Akhirat dan segala malaikat dan segala Kitab dan sekalian Nabi dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang dia menyayanginya, kepada kaum kerabat dan anak-anak yatim […]

Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Satu Ayat Al-Quran Bagi Menjadi Muslim Yang Baik (3 Mei 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Pesanan Dari Al-Quran #71 – Anjuran Melihat Sesuatu Perkara Dengan Pendekatan Membeza-bezakan (Differentiated Approach) (21 April 2023)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 21 April 2023, di sini. “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’ (suci/haid)….” (Al-Baqarah: 228) “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya, tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang iddah yang kamu boleh hitungkan masanya. Oleh itu, berilah […]

Pesanan Dari Al-Quran #70 – Al-Quran Memberi Nilai Kepada Pengetahuan Yang Terperinci (7 April 2023)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 7 April 2023, di sini. “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan segala sesuatu.” (Al-Taghabun: 11) “Dan pada sisi Allah jualah anak kunci perbendaharaan segala yang ghaib, tiada sesiapa yang mengetahuinya melainkan Dialah sahaja dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut dan tidak gugur sehelai daun pun melainkan Dia mengetahuinya, […]

Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Al-Quran Memberi Nilai Pada Pengetahuan Terperinci (29 Mac 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Al-Quran Memberi Nilai Pada Pengetahuan Terperinci (22 Mac 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Pesanan Dari Al-Quran #69 – Pelajaran Dari Kisah Nabi Ibrahim Mencari Tuhan (17 Mac 2023)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 16 Mac 2023, di sini. “Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim kebesaran dan kekuasaan (Kami) di langit dan di bumi dan supaya menjadilah dia dari orang-orang yang percaya dengan sepenuh-penuh yakin.” (Al-An`am: 75) “Maka ketika dia berada pada waktu malam yang gelap, dia melihat sebuah bintang (bersinar-sinar), lalu dia berkata: Inikah […]

Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Pelajaran Dari Kisah Nabi Ibrahim Mencari Tuhan (15 Mac 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Perumpamaan Dalam Al-Quran (8 Mac 2023)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Pesanan Dari Al-Quran #68 – Perumpamaan-perumpamaan Dalam Al-Quran (3 Mac 2023)

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 3 Mac 2023, di sini. “Sesungguhnya bandingan kehidupan dunia hanyalah seperti air hujan yang Kami turunkan dari langit, lalu (tumbuhlah dengan suburnya) tanaman-tanaman di bumi dari jenis-jenis yang dimakan oleh manusia dan binatang bercampur-aduk dan berpaut-pautan (pokok-pokok dan pohonnya) dengan sebab air itu hingga apabila bumi itu lengkap sempurna dengan keindahannya dan […]