Artikel – Pelajaran Kebapaan Dari Perintah Qurban

Terbitan semula oleh Suara Istiqamah, no. 2, 2021.
Versi bahasa Ingeris di sini.