Pesanan Dari Al-Quran #28 – Bersedia Hadapi Dan Mengurus Usia Tua

Diterbitkan di Mimbar Darul Tafsir, 16 Julai 2021, di sini.

“Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setitis, air mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami (nya).” (Ghafir: 67)

“Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.” (Al-Rum: 54)

“Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setitis mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan beransur-ansur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai nyanyuk, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.” (Al-Haj: 5)

“Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu; dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah (nyanyuk), supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.” (Al-Nahl: 70)

Pelajaran

 1. Penuaan adalah satu fenomena alami dan sebahagian dari tahap-tahap kehidupan manusia sebelum ia berakhir dengan kematian, walau pun tidak semua manusia akan melalui fasa tua disebabkan ajalnya datang lebih awal (Ghafir: 67).

 2. Penuaan membawa perubahan pada manusia, iaitu kemerosotan pada kekuatan dan fungsi tubuh, penampilan dan intelek (Ghafir: 67, Al-Rum: 54, Al-Haj: 5 dan Al-Nahl: 70).

 3. Al-Quran mengaitkan penuaan dengan kematian yang pasti datang pada manusia sebagai permulaan bagi hidup di alam Barzakh (alam kubur), yang walau pun hanya bersifat peralihan, tetapi petunjuk samada seseorang itu akan bahagia di syurga atau celaka di neraka di Akhirat nanti.

  Oleh itu, Muslim yang telah melalui kehidupan hingga ke usia tua hendaklah lebih bersedia dan perihatin akan kehidupannya setelah mati nanti kerana tua itu adalah tanda alami dari Tuhan bahawa mati semakin dekat.

 4. Al-Quran menyebut fenomena penuaan kerana ingin memberitahu Muslim akan kepentingan sikap perihatin dan ambil berat akan fasa usia tua yang akan menjelang dan sekali gus memikirkan tentang langkah persediaan. Ia bukan hanya pernyataan fakta sahaja.

 5. Keperihatinan Al-Quran terhadap fenomena penuaan mengandungi anjuran kepada Muslim untuk mengambil langkah proaktif untuk mempersiapkan diri dan masyarakat bagi menghadapi fasa hidup ini melalui perancangan dan pengurusan usia tua yang rapi.

  Ia adalah satu kewajiban ke atas setiap Muslim secara individu dan secara kolektif sebagai satu masyarakat serta mereka yang diberikan kuasa ke atas urusan masyarakat umum.

 6. Dalam perancangan bagi menangani penuaan, aspek-aspek yang perlu diberi perhatian bukan hanya soal kesihatan dan ekonomi warga tua, tapi juga kerohaniannya kerana Al-Quran berulang-ulang mengaitkannya dengan kematian yang memerlukan persiapan kerohanian.

 7. Islam anjurkan Muslim bersikap positif terhadap penuaan, walau pun ia datang dengan pelbagai cabaran dan risiko kerana terdapat banyak hadis yang menyebut kelebihan golongan tua dan usia tua seperti sabda Rasulullah s.a.w;

  Keberkatan itu bersama warga tua kamu.” (Riwayat Ibn Hibban)

  Kebaikan itu bersama warga tua kamu.” (Riwayat Al-Bazzar)

  “Tidak ada seorangpun yang lebih utama di sisi Allah daripada seorang Mukmin yang diberi umur panjang dalam agama Islam untuk bertasbih, bertakbir, dan bertahlil untukNya.” (Riwayat Ahmad dan Abu Ya`la)

  Uban adalah cahaya bagi seorang mukmin. Tidaklah seseorang beruban, walau hanya sehelai, kecuali setiap ubannya akan dihitung sebagai kebaikan yang akan meninggikan darjatnya.” (Riwayat Al-Baihaqi)

  Ertinya Muslim yang dipanjangkan umur hingga ke usia tua berpeluang meraih kelebihan-kelebihan di atas, yang tidak boleh didapati semasa usia mudanya.