Odio/Video – Kuliah Dhuha Masjid Al-Khair – Hargai Jasa dan Budi Seseorang Walaupun Jika Dia Seorang Yang Jahat (30 Mac 2022)

Dengar dan tonton kuliah ini di sini.

Nota dan slaid kuliah juga diperolehi dari pautan di atas.