Artikel Pendek (Terbitan Semula) – Tuhan Kita Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Diterbitkan semula oleh Suara Istiqamah, no. 1, April 2021. Klik di sini untuk membaca versi pdf.